نامه ٢٢تشکل دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی از سهمیه های مازاد و بورسیه ای اخیر | انتشارات تيمورزاده

شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1397/05/06
خانم دکتر فاطمه اسدیان
آقای دکتر آریا بویه
آقای دکتر جواد موسوی